Termene si conditii

 

    1. PREVEDERI GENERALE

1.1 Website-ul

Site-ul www.carrefour.ro  („Website-ul”) este proprietatea Carrefour Romania S.A. cu sediul social în str. Gara Herastrau, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4-7, sector 2, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7766/2007, Cod Unic de Înregistrare 11588780, denumită pe parcursul acestor Termene și Condiții, “Carrefour”.

1.2 Comercializarea Produselor prin intermediul Website-ului

Carrefour este specializat în vânzarea, printre altele, a produselor alimentare, de igiena casei, de igienă personală, a produselor textile, produselor de bricolaj, produselor de amenajare a casei și produselor electrice și electronice. Carrefour vinde Produse prin intermediul Website-ului, precum și în magazinele din toată țara.

Produsele și serviciile promovate și oferite spre vânzare pe Website vor fi denumite pe parcursul acestor Termene și Condiții „Produsele.

Intrucat prin intermediul Website-ului Carrefour comercializeaza, printre altele, si produse ecologice, mentionam ca aceasta activitate de comert a produselor ecologice este certificata de ECOCERT SRL (organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale avand codul RO-ECO-007). Documentul obtinut de Carrefour Romania S.A. cate atesta certificarea activitatii de comert a produselor ecologice poate fi vizualizat aici.

1.3 Utilizatorul Website-ului

Utilizatorul Website-ului este:

 • persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină,
 • orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice,
 • orice persoană fizică autorizată (PFA),

care accesează, comandă sau achiziționează Produse prin intermediul Website-ului, denumit pe parcursul acestor Termene si Condiții, “Client”.

1.4 Aria de aplicare a Termenelor și Condițiilor

Termenele și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Website-ului, în calitatea acestuia de platformă de cumpărături, precum și condițiile contractuale ce guvernează

relația dintre Carrefour și Clienții sai care achizitioneaza Produse prin intermediul platformei www.carrefour.ro.,

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condițiilor, Clientul este de acord că: (i) în cazul în care Clientul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordate; (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului; (iii) Clientul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către Carrefour sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțina consimțământul expres, prealabil și scris al Carrefour. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Carrefour sau ale unor terțe persoane; și că (vii) Clientul nu va utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

1.5 Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Website.

Pentru folosirea in bune condiții a Website-ului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante ale Website-ului, așa cum acestea sunt afișate pe Website sau așa cum vor fi notificate Clientului la un anumit moment.

1.6 Modificarea Termenelor și Condițiilor

Carrefour își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin comandarea si achiziționarea de Produse, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate.  Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei comenzi/tranzacții începând cu ziua modificării acestora.

Ultima actualizare a prezentelor Termene și Condiții a fost efectuată în data de  21 Aprilie 2021.

1.7 Accesibilitatea Website-ului

Website-ul este accesibil clienților 24 de ore din 24, 7 zile din 7 în afara cazurilor in care se efectuează operațiuni de mentenanță.

Carrefour își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.

Carrefour nu poate fi ținuț răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.

 

    2. PRODUSELE CĂRORA LI SE POT APLICA CONDIȚII SPECIFICE DE COMERCIALIZARE

2.1 Produsele resigilate

Produsele resigilate sunt produse funcționale, testate sau doar expuse pe raft anterior vânzării. Produsele resigilate sunt perfect funcționale, dar se comercializează la un preț scăzut față de celelalte Produse de același tip, care nu au fost anterior desigilate.

Perioada de garanție este specificată pentru fiecare Produs resigilat în parte. În sensul contractului de garanție, viciile derivând din resigilare vor fi considerate ca fiind cunoscute de către Client la momentul achiziției Produsului resigilat. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare ale unui Produs resigilat sunt aceleași ca și în cazul  produsele sigilate.

Produsele resigilate nu beneficiază de eventualele promoții/ oferte care însoțesc Produsele noi; de asemenea, există posibilitatea ca pachetul să nu conțină toate accesoriile originale, documentația, cd-uri cu drivere sau părți din ambalajul original.

Recomandăm verificarea imediat după recepție a acestor Produse.

Produsele resigilate beneficiază de același drept de retragere ca și celelalte Produse.

2.2 Produsele recondiționate

Produsele recondiționate s-au aflat în posesia unui alt client și au fost ulterior returnate și readuse în parametrii inițiali de funcționare. Produsele recondiționate pot avea semne slabe de uzură sau zgârieturi.

Perioada de garanție este specificată pentru fiecare Produs recondiționat în parte. În sensul contractului de garanție, viciile derivând din recondiționare vor fi considerate ca fiind cunoscute de către Client la momentul achiziției Produsului recondiționat. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare ale unui Produs recondiționat sunt aceleași ca și în cazul Produselor noi.

Produsele recondiționate nu beneficiază de eventualele promoții/ oferte care însoțesc Produsele noi; de asemenea există posibilitatea ca pachetul să nu conțină toate accesoriile originale, documentația, cd-uri cu drivere sau părți din ambalajul original.

Recomandam verificarea imediat după recepție a acestor Produse.

Produsele recondiționate beneficiază de același drept de retragere ca și celelalte Produse.

2.3 Produsele descărcabile

Produsele descărcabile sunt aplicații software sau fișiere care pot fi trimise Clientului prin intermediul internetului. Un produs decărcabil poate acționa și ca un pachet, conținând mai multe fișiere. Aceste fișiere pot avea preț adițional sau nu, iar Clientul poate alege pe care să le cumpere. Muzica sau produsele software sunt exemple foarte comune de produse descărcabile.

Pentru produsele descărcabile, Clientul nu beneficiază de drept de retragere.

 

    3. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

3.1 Crearea unui Cont de către Client

 1. Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Website-ului, Clientul trebuie în prealabil să își creeze pe Website un cont („Contul”), după cum urmează:

 a) fie înainte de a incepe efectuarea de cumpărături pe Website

In acest caz, pentru crearea Contului, Clientul are următoarele variante:

 • Crearea Contului prin accesarea butonului aferent situat in partea dreapta-sus a Website-ului. În această situație, Clientul va completa formularul de creare a Contului furnizând următoarele informații: adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Carrefour, numele, prenumele, număr de telefon și o parolă formată din 8 caractere alfanumerice;
 • Crearea Contului prin intermediul contului de Facebook. În această situație, Website-ul va colecta automat următoarele informații din contul de Facebook al Clientului: nume, prenume, adresa de e-mail, urmând ca respectivul Client să completeze numărul de telefon;
 • Crearea Contului prin intermediul contului de Google. În această situație, Website-ul va colecta automat următoarele informații din contul de Google al Clientului: nume, prenume, adresa de e-mail, urmând ca respectivul Client să completeze numărul de telefon.

b) fie înainte de a finaliza comanda unui Produs disponibil pe Website

În acest caz, dupa ce Clientul va adauga in cosul de cumparaturi un Produs si va accesa (in respectivul cos) butonul „PASUL URMATOR”, Clientului i se va solicita adresa de e-mail în baza căreia Clientului i se va crea automat un Cont de către sistemul Website-ului. Parola aferenta acestui Cont va fi una aleasă în mod aleatoriu de către Website.

Carrefour ii va confirma Clientului crearea Contului prin transmiterea catre Client (la adresa de e-mail indicata de Client in vederea crearii respectivului Cont) a unui e-mail in acest sens (in cadrul respectivului e-mail, Carrefour ii va comunica Clientului si un link prin care Clientul va putea schimba parola aleasă în mod aleatoriu de către Website). În cazul în care Clientul nu insereaza adresa de e-mail, Contul nu va putea fi creat si, prin urmare, comanda nu va putea fi finalizata. În cazul în care Clientul insereaza adresa de e-mail, dar apoi Clientul nu finalizeaza comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate de Client nu vor fi stocate de Carrefour, iar contul creat va fi șters automat.

În cazul în care se finalizează comanda respectivă, Clientul are ulterior posibilitatea de a alege între a păstra Contul (acesta transformându-se într-un Cont în condițiile punctului a) de mai sus) sau a renunța la acest Cont.

 1. Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său, în special a parolei si a datelor bancare asociate acestuia.
 1. Aceste informații sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre Carrefour pe de o parte, si Client, pe de altă parte.
 1. În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerata accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parola să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.
 1. Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează Produse prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice Carrefour imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Carrefour sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Carrefour sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.
 1. Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plăti online. Parola va fi folosită doar în scopul înregistrării Clientului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online prin intermediul Website-ului.
 1. Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.
 1. In cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Carrefour își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Client.
 1. Aceste condiții sunt necesar a fi îndeplinite și în cazul înregistrării participării Clienților la concursurile/promoțiile organizate și prezentate în cadrul Website-ului de către Carrefour, concursuri/promoții ce vor fi guvernate de regulamente distincte.
 1. În cazul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante, Carrefour își rezerva dreptul de a dezactiva contul Clientului, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după înștiințarea Clientului printr-un e-mail.
 1. In caz de fraudă sau încălcarea oricăror legi aplicabile din partea Clientului, dezactivarea contului se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, Carrefour procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail.
 1. Clientul care dorește stergerea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune accesand butonul „Sterge cont” din secțiunea „Informatiile contului meu” dincadrul Contului său. Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi. 

3.2 Caracteristicile produselor oferite spre comercializare

 1. Pe Website-ul www.carrefour.ro se regăsesc Produse vandute de către Carrefour.
 2. Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Clientului sa ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o comandă.
 1. Imaginile folosite pentru descrierea Produselor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea Carrefour, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 1. Informațiile despre Produs afișate pe Website au doar scop informativ și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (de exemplu, nutriție).

3.3 Disponibilitatea Produselor și valabilitatea ofertelor

 1. Ofertele de Produse si prețurile afișate pe Website sunt valabile atâta timp cat sunt vizibile pe Website și în limita stocului disponibil.
 1. Produsele și ofertele valabile vor fi semnalizate pe Website prin prezența butonului „Adăugare în coș”, în dreptul acestora. Simplul fapt de a adăuga în coș Produse nu reprezintă validarea automată a comenzii, existând posibilitatea ca între momentul adăugării Produsului în cos, și momentul validării Comenzii de către Client, Produsul/Produsele să devină indisponibile, Carrefour nefiind răspunzător pentru aceasta. 
 1. În cazul în care ulterior adăugării în coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Clientul va fi informat în mod corespunzător.
 1. Carrefour poate să ofere Clientului opțiuni de Produse similare Produsului devenit indisponibil. Clientul poate să aleagă să adauge în coșul de cumpărături unul dintre Produsele similare prezentate de către Carrefour sau poate să refuze Produsele prezentate de către Carrefour.

3.4 Prețurile Produselor

 1. Preturile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse, cu excepția costurilor de transport. Costurile de transport vor fi aduse la cunoștința Clientului înainte de momentul finalizării comenzii.
 1. Preturile aplicabile sunt cele afișate pe Website în momentul validării comenzii de către Client. Preturile includ T.V.A., iar toate modificările legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Produselor prezente pe Website în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv. Orice alte taxe suplimentare cu privire la anumite categorii de Produse vândute pe Website la un moment dat vor fi incluse în prețul acestora.

3.5 Plasarea Comenzii și încheierea contractului de vânzare

 1. În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe Website în acest sens. În momentul dinaintea validării comenzii, Clientului i se va pune la dispoziție un recapitulativ al informațiilor legate de comandă (număr articole comandate, suma comenzii, tipul de livrare, data livrării și intervalul orar ales, precum și adresa selectată pentru livrarea la domiciliu), iar acesta se validează printr-un “click” pe butonul “CONTINUA”.
 1. Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului ”CONTINUA” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Carrefour de a proceda la livrarea Produselor.
 1. Websiteul confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis către Client, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:
 • lista cu articolele comandate, preturile Produselor, tipul de livrare, adresa pentru livrarea la domiciliu;
 • cost de transport.
 1. În acest caz, contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Client, a confirmării înregistrării comenzii.
 1. Carrefour poate solicita informații suplimentare despre comandă, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la adresa și ora la care să fie livrată comanda, în cazul în care informațiile furnizate inițial de către Client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. În acest caz, comanda va fi validată și contractul de vânzare va fi considerat încheiat doar la data primirii noilor informații solicitate. În cazul nefurnizării de către Client a informațiilor suplimentare solicitate, contractul de vânzare nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Carrefour neavând obligația de a onora comanda respectivă.
 1. Validarea comenzii nu garantează și livrarea tuturor Produselor din comanda plasată. În cazul în care anumite Produse din comanda devin indisponibile între momentul înregistrării comenzii și momentul transmiterii e-mailului de confirmare care reprezintă acceptarea comenzii, Carrefour va notifica Clientul în acest sens, solicitând validarea comenzii fără Produsele devenite indisponibile, prin transmiterea unui e-mail de confirmare a listei de Produse. În cazul nefurnizării de către Client a confirmării listei de Produse fără Produsele devenite indisponibile, contractul de vânzare cu privire la Produsele rămase în comandă și disponibile nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Carrefour neavând obligația de a onora comanda respectivă.
 1. Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, in cazul in care Clientul alege sa plateasca in numerar valoarea totala a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăsau in orice alt act normativ aplicabil care reglementeaza astfel de plafoane.

Costul de livrare este, după cum urmează:

 • 15 lei pentru comenzi avand o valoare mai mica de 150 lei;

0 lei pentru comenzi a caror valoare este de minim 150 lei. In cazul in care produsele fac parte din urmatoarele categorii la valoarea comenzii se va adauga un cost de livrare aditionat de:

 • 35 lei pentru produsele care fac parte din categoriile: Frigidere, Combine frigorifice, Side by Side, Congelatoare, Lazi si vitrine frigorifice, Masini de spalat rufe, Masini de spalat rufe cu uscator, Masini de uscat rufe, Masini de spalat vase, Aragazuri
 • 30 lei pentu produsele care fac parte din categoriile:  Biciclete, Mobilier de gradina (banci, canapele si fotolii, mese, scaune, sezlonguri, umbrele, pavilioane, seturi de gradina, lazi depozitare), trambuline, jucarii de exterior
 • 25 lei pentru produsele care fac parte din categoriile: Anvelope, Piscine, Mese de tenis, Gratare
 • 14.9 ron pentru produsele care fac parte din categoriile: Televizoare SMART, Televizoare basic, Dezumidificatoare, Purificatoare de aer, Umidificatoare de aer, Ventilatoare, Deshidratoare, Friteuze, Gratare Electrice, Masini de facut paine, Masini de tocat, Mixere, Multicooker, Roboti de Bucatarie, Tocatoare electrice, Aspiratoare, Fiare de calcat, Statii de Calcat, Cafetiere si filtre de cafea, Espressoare, Fierbatoare, Prajitoare de paine, Rasnite de Cafea, Sandwich-Maker, Storcatoare
 1. Clientul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor sale de pe Website accesând rubrica „Contul meu”. Istoricul tranzacțiilor efectuate între Carrefour pe de o parte, și Client, pe de altă parte, va putea fi consultat în orice moment pe Website în rubrica ”Contul meu”.

3.6 Plata Produselor 

 1. Plata comenzilor realizate se poate efectua în următoarele modalități:
 • Plata la livrare – în numerar
 • Plata online prin card bancar
 • Plata online in rate prin card de credit, dupa cum urmeaza:
 1. Carrefour BRD Finance: 3,6,9 sau12 rate
 2. BRD Finance: 3, 6, 9 sau 12 rate
 3. Alpha Bank: 3 sau 4 rate
 4. Banca Transilvania: 3 sau 4 rate
 5. Credit Europe Bank: 3,4 sau 6 rate
 6. Garanti Bank: 3 sau 4 rate
 • Plata prin ordin de plată 
 1. Toate sumele platite de un Client online cu cardul sau prin ordin de plata pentru achizitia de Produse prin intermediul Website-ului vor fi virate de furnizorul de servicii de procesare de plati in contul Carrefour.
 2. Toate tranzacțiile bancare de pe Website vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online.
 1. In cazul platilor online cu cardul pentru achizitia de Produse prin intermediul Website-ului:
 • procesarea este efectuata de procesatorul de plati, Carrefour neavând nicio responsabilitate în acest sens;
 • suma de plată pentru comanda va fi retrasa de pe card în momentul validării platii de catre procesatorul de plati;
 • termenul de livrare a Produsului comandat va incepe sa curga de la momentul confirmarii platii efectuate online cu cardul.
 1. Termenul în care banca emitentă a cardului deblochează/creditează suma în Contul Clientului nu poate fi estimat/controlat de către Carrefour și poate diferi de la o bancă la alta și de la o comandă la alta.
 1. În cazul în care Clientul alege varianta plății la livrare (ramburs), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare.
 1. In cazul in care Clientul plateste cu cardul, procesarea este facuta de operatorul de plati.
 1. In cazul in care Clientul plateste cu Ordin de plata, plata se finalizeaza in momentul in care banii intra in contul Carrefour.
 1. Clientul garantează Carrefour că utilizarea mijlocului de plată ales nu încalcă nicio lege aplicabilă. Carrefour, își rezervă dreptul de a suspenda/anula orice comandă/livrare asupra căreia există suspiciuni cu privire la vreo acțiune ilegală sau frauduloasă privind modalitatea de plată.
 1. Carrefour își rezervă dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrările în cazul refuzului efectuării plații de către instituțiile financiar-bancare (în cazul în care Clientul a ales să efectueze plata Produselor online sau prin ordin de plată), fără nicio despăgubire sau notificare față de Client.
 1. Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Carrefour, ci vor fi procesate exclusiv de către unitățile bancare emitente ale cardurilor.
 1. Bonul fiscal va fi eliberat pentru fiecare comandă în parte și va însoți Produsele livrate. Factura fiscala aferenta unei comenzi online va fi emisă în format electronic si va fi primită și va putea fi descărcată și tipărită după cel mult 4 zile de la primirea comenzii. Bonul fiscal și/sau factura va fi emisă de către vânzătorul Produselor, Carrefour. 
 2. In cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către Carrefour din motive independente de voința acestuia, Carrefour va informa Clientul în acest sens și va returna în contul Clientului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

3.7 Livrarea Produsului

1. Clientul are posibilitatea de a opta între următoarele metode de livrare a Produselor:

 • În cazul Produselor vandute de Carrefour: 
  • livrare la adresa indicată de către Client în procesul efectuării comenzii, în termen de 1-3 zile lucratoare, exceptie facand produsele semnalizate cu un termen de livrare mai ridicat - 3-5 zile lucratoare, produse care sunt in stocul furnizorului partener.
  • opțiunea „Click & collect” - aceasta reprezintă opțiunea ca anumite Produse (mai exact, Produsele cu privire la care se mentioneaza pe Website ca pot fi livrate prin „Click & collect”) să fie ridicate de către Client dintr-unul dintre magazinele operate de entitățile Carrefour. Plata Produselor, în cazul în care se alege această opțiune, se va face exclusiv online. Aceasta modalitate de livrare este disponibila doar pentru persoanele fizice, nu si pentru persoanele juridice.
 • În cazul Produselor vandute de Carrefour in sectiunea “TEX”:
  • livrare la adresa indicată de către Client în procesul efectuării comenzii, în termen deîn termen de 1-3 zile lucratoare, exceptie facand produsele semnalizate cu un termen de livrare mai ridicat - 3-5 zile lucratoare, produse care sunt in stocul furnizorului partener.
  • opțiunea „Click & collect” - aceasta reprezintă opțiunea ca anumite Produse (mai exact, Produsele cu privire la care se mentioneaza pe Website ca pot fi livrate prin „Click & collect”) să fie ridicate de către Client dintr-unul dintre magazinele operate de entitățile Carrefour. Plata Produselor, în cazul în care se alege această opțiune, se va face exclusiv online. Aceasta modalitate de livrare este disponibila doar persoanelor fizice, nu si celor juridice.

Livrarea produselor este posibila in zonele aflate in aria de acoperire a curierului.

Incercam permanent sa imbunatatirm serviciilor noastre - peste 95% dintre comenzi se livreaza in intervalul mentionat. Pot exista intarzieri cauzate de motive logistice, conditii meteorologice sau perioade speciale ale anului - ex.: Black Friday.

Depunem toate eforturile ca livrarea sa se realizeze cat mai rapid si produsele sa ajunga la destinatie ca si cum ar fi fost cumparate din magazin.

2. Clientul se obligă sa fie prezent la recepționarea comenzii la adresa indicată în comandă. În cazul în care Clientul nu este disponibil să recepționeze personal comanda, acesta va desemna o altă persoană în locul său.

3. Clientul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la adresa de livrare anterior validării comenzii (strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, Carrefour nu va fi făcut responsabil pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe.

4. Localitățile unde este asigurată livrarea Produselor sunt indicate mai jos:

      Produsele vandute de Carrefour, precum si Produsele vandute de Carrefour in sectiunea “TEX” sunt livrate:

 • la adresa indicata de Client, pe teritoriul Romaniei, de catre firmele de curierat contractate de Carrefour; sau
 • in oricare din punctele Click & collect (aceasta optiune de livrare este disponibila doar pentru acele Produse cu privire la care se mentioneaza pe Website ca pot fi livrate prin „Click & collect”).

5. Livrarea comenzilor la adresa de livrare indicată de către Client este asigurată de către Carrefour, prin partenerii contractuali - prestatori de servicii de curierat -  denumiți „Curieri”.

6. La solicitarea Carrefour, sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către sistemul de vânzare.

7. În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi livrată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului comenzii.

8. Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la o locație aleasă de către Client, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

9. Clientul sau persoana desemnată de acesta se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat. În caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Carrefour la momentul predării Produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul validării comenzii.

10. Clientul sau persoana desemnată se obligă să verifice livrarea, starea Produselor și să semneze documentul de livrare prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (cum ar fi denumire Produs, cantitate, preț).

11. Carrefour se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor in maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. 

12. În ipoteza în care data și ora de livrare selectate de către Client nu vor putea fi respectate, Clientul va fi imediat informat prin toate mijloacele puse la dispoziție de către Client, respectiv prin intermediul poștei electronice sau SMS.

13. În caz de întârziere a livrării Produselor comandate, Carrefour recomanda Clientului să anunțe această întârziere contactând Serviciul Relații cu Clienții pentru a putea găsi soluția optimă în vederea livrării Produselor.

14. Pentru întârzieri la livrare mai mari de trei (3) zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră, astfel cum sunt definite în Termene și Condiții sau imposibilitatea funcționării Website-ului care nu a permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptățit să ceară anularea comenzii printr-un e-mail transmis la adresa client@carrefour.comsau la numărul de telefon al Serviciului de Relații cu Clienții din sectiunea "Contact".

3.8 Dreptul de retragere

 1. La recepționarea mărfii, Clientul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale. În caz contrar, Clientul poate să atenționeze serviciului Relații cu Clienții apelând numărul de telefon din sectiunea "Contact" sau prin email la adresa clienti@carrefour.comîn cel mai scurt timp pentru a remedia situația creată în cel mai scurt timp posibil.

 In cazul Produselor vandute de Carrefour:

a) Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs în termen de 30 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de returnare a Produsului. Această opțiune nu este valabilă pentru Clienții care nu sunt consumatori (adica nu este valabila pentru Clientii care sunt persoane juridice sau PFA). Pentru produsele descărcabile definite la Secțiunea 3.3 de mai sus, Clientul nu are drept de retragere.

b) Termenul de 30 zile calendaristice indicat la litera a) de mai sus incepe sa curga de la:

   data în care Clientul intră în posesia fizică a comenzii – în cazul în care toate Produsele ce au făcut obiectul comenzii au fost livrate în același transport;

   data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat;

   data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese.

c) Returnarea Produselor se va realiza în hipermarketul Carrefour Militari, situat în Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km 11.4, Comuna Chiajna, Jud. Ilfov, Telefon: 0374 145 100 în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data la care a comunicat Carrefour că dorește să restituie produsele nealimentare.

d) In cazul în care Clientul decide să se retragă din Contract, acesta:

                  (i)      va putea completa online formularul de retur din sectiunea ”Retururile mele” din rubrica ”Contul meu” de pe Website; sau

                  (ii)      va putea să apeleze Serviciul de Relații cu Clienții la numarul de telefon din sectiunea "Contact".

e) In cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit Produsul pe care doreste sa-l returneze.

f) In cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, se aplica urmatoarele reguli:

   daca pretul Produsului a fost achitat de catre Client, acestuia i se va rambursa respectivul pret în 14 zile de la data la care Clientul informeaza Carrefour asupra deciziei sale de retragere din Contract, cu conditia ca returul sa fie permis de lege.

   rambursarea sumei se va efectua folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru achitarea pretului Produsului respectiv, cu excepţia cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată.

   Clientul nu va plăti niciun fel de comisioane în urma rambursării.

g) Suma plătită va fi rambusata după cum urmează:

   pentru Comenzile achitate online prin card si card de credit in rate: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

   pentru Comenzile achitate cu ordin de plată, plata la livrare, card Carrefour: prin aceeași modalitate de plată sau, cu acordul prealabil și expres al Clientului, prin virament bancar, în contul indicat de către Client;

h) Daca sumele datorate Clientului se rambursează prin virarea acestora în contul Clientului, Carrefour va vira in contul Clientului, in plus fata de sumele pentru produsul/produsele returnate, si suma de 4 lei menita a acoperi valoarea comisionului bancar de încasare perceput Clientului de către banca la care acesta din urma are deschis contul. Suma de 4 lei indicata mai sus a fost calculata prin raportare la valoarea unui comision mediu aplicabil pe piata.

i) Carrefour își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumei plătite până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Produsele.

j) In cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, singurele costuri suportate de Client sunt cheltuielile directe de returnare a Produsului.

k) Rambursarea pretului Produsului se va face la prețul înscris pe documentul de vanzare (bonul fiscal sau factura fiscala, dupa caz) aferent Produsului returnat, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.

l) Potrivit prevederilor legale în vigoare, nu pot face obiectul dreptului de retragere:

   furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

   furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora rapid;

   furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

   furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

   furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

   furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

   furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

m) Nu se acceptă returnarea Produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.

n) Produsele nu trebuie sa fie protejate de parole setate de Client și fără conturi definite; produsele trebuie aduse la software-ul inițial.

o) Produsele marcate in formularul de retur trebuie predate integral curierului, exact cum au fost bifate pe Website la solicitarea returului. Daca in coletul de retur se afla produse diferite fata de cele din formularul completat, dupa verificarea pachetului de catre curier, preluarea va fi refuzata.

p) Unele categorii de produse vandute de Carrefour au o politica de retur specifica, in conformitate cu cele mentionate mai jos.

   Pentru următoarele categorii de produse returul se accepta doar daca produsele sunt neutilizate: licente software, consumabile, produse de ingrijire personala, produse pentru igiena dentara, casti audio in ear, jocuri PC si console, produse din categoria electrocasnice mari (masini de spalat, aparate frigorifice, aragazuri, hote, incorporabile), aparate de aer conditionat, anvelope, biciclete

   Pentru urmatoarele categorii de produse returul se accepta doar daca produsele sunt neutilizate si sigilate: DVD, CD, instrumente de scris si colorat, uleiurile si aditivii auto, produsele de bricolaj- baterii, adezivi constructie

   Nu se acceptă returul dacă au fost dezinstalate sistemele de operare sau alte programe instalate, existente la livrare.

   Nu se pot returna foliile pentru tablete, telefoane mobile și eBook readere dacă au fost folosite.

   Nu se pot returna produsele marca Apple daca software-ul a fost activat.

   Nu se acceptă returul produselor de ingrijire personala dacă au fost utilizate, desigilate sau testate, din motive de protecție a sănătății clienților sau din motive de igienă.

q) In cazul returnarii produselor, Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Produsul returnat trebuie sa fie însotit de toate documentele cu care a fost livrat Produsul

r) In cazul returnarii Produselor, Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Produsul returnat trebuie sa fie însotit de certificatul de garanție și de toate documentele impreuna cu care a fost livrat Produsul.

s)  Electrocasnicele mici, în cazul în care au fost desigilate și testate de către Client, trebuie aduse curate.

In cazul Produselor vandute de Carrefour in secțiunea “TEX”:

a) Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs în termen de 30 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de returnare a Produsului. Această opțiune nu este valabilă pentru Clienții care nu sunt consumatori (adica nu este valabila pentru Clientii care sunt persoane juridice sau PFA). Pentru produsele descărcabile definite la Secțiunea 3.3 de mai sus, Clientul nu are drept de retragere.

b) Termenul de 30 zile calendaristice indicat la litera a) de mai sus incepe sa curga de la:

   data în care Clientul intră în posesia fizică a comenzii – în cazul în care toate Produsele ce au făcut obiectul comenzii au fost livrate în același transport;

   data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat;

   data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese.

c) Clientul si un reprezentant al Carrefour vor stabili de comun acord, in functie de disponibilitatea Clientului, data si ora la care Carrefour (prin intermediul curierului ales de Carrefour) va veni la adresa indicata de Client pentru a ridica Produsul pe care Clientul doreste sa-l returneze.

d) In cazul returnarii Produselor, Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Produsul returnat trebuie sa fie însotit de toate documentele impreuna cu care a fost livrat Produsul.

e) In cazul in care un Client va returna Produse vandute de Carrefour in secțiunea “TEX”, preverile de la literele d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o) si p) de la punctul 2) din Articolul 4.8 se vor aplica in mod corespunzator.

f) Carrefour nu acceptă returul Produselor precum lenjerie intimă sau costume de baie.

g) Produsele de pe Website pot prezenta uneori caracteristicile materialelor naturale utilizate la fabricarea lor. Aceste aspecte cum sunt cele de fibră, textură, culoare etc. nu pot fi considerate defecte sau deteriorări. De asemenea, Carrefour depune toate eforturile pentru a afișa corect caracteristicile Produselor, inclusiv culorile. Cu toate acestea, culorile pe care Clientul le vede depind de sistemul informatic de operare utilizat și Carrefour nu poate garanta faptul că respectivul sistem de operare afișează corect culorile.

3.9 Produse livrate greșit

 1. Dacă Clientului i s-a livrat alt Produs decât cel comandat sau dacă Clientului i s-a livrat un Produs pe care Clientul nu l-a comandat, Clientul este rugat sa semnaleze cât mai curând acest lucru la Serviciul Relații cu Clienții pentru a returna Produsul și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul.
 1. Toate costurile de retur și transport al Produsului, precum și costurile aferente livrării Produsului comandat (daca este cazul) vor fi suportate de către Carrefour.

 

    4. Vânzarea produselor electronice și electrocasnice

Produsele din această categorie pot fi:

 • Produse cu livrare Standard

Produse de dimensiuni reduse  ca atare în intervalul stabilit la efectuarea comenzii pe Website (exemple de Produse din această categorie: cabluri de rețea, diverse accesorii, electrocasnice mici: blendere, mixere, aparate de înfrumusețare, electronice mici: laptopuri, tablete, telefoane etc.)

 • Produse cu livrare Specială

Produsele care nu pot fi livrate la o dată stabilită din diverse cauze precum lipsa din stoc (produsele se livrează de către producător doar pe bază de comandă prealabilă) sau mărimea Produsului (exemple de produse din această categorie: mașinile de spălat, combinele frigorifice, aragazuri etc.)

Produsele care nu pot fi livrate exact la adresa indicată (e.g. din cauza dimensiunilor) și vor fi livrate într-un loc apropiat și practicabil

Carrefour depune eforturi rezonabile de a livra Produsele cu livrare Specială în 2 zile lucrătoare de la data plasării comenzii, la o dată stabilita de comun acord între Client si Carrefour, în urma apelului telefonic de la Serviciul Relații cu Clienții în intervalul orar 9:00-17:00, de luni până vineri.

 

    5. Informații privind DEEE

1. Înainte de achiziționarea de către dvs. a unui echipament electric și electronic („EEE”) de la un distribuitor, aveți posibilitatea, dacă solicitați acest lucru, să se preia de la dvs. în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, deșeul unui alt EEE („DEEE”) de tip echivalent cu cel nou achiziționat şi care a îndeplinit aceleași funcții ca EEE nou furnizat (respectiv, preluare în sistem "unul la unul"). Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa de email: clienti@carrefour.com

2. La momentul achiziției unui EEE, cumpărătorii sunt informați cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri.

3. Conform legii, aveți obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. Orice persoane fizice / juridice care dețin DEEE au obligația de a preda DEEE către sistemele de colectare special instituite în acest scop, conform legii. Aceste sisteme sunt, conform legii:

a) serviciul public de colectare a DEEE organizat de administrația publică locală;

b) distribuitori de EEE conform prevederilor legale.

c) centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE care acţionează în baza unui contract cu producători/organizaţii colective sau a unui contract cu operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţiilor colective.

Centrele de colectare indicate mai sus la literele a) și c) au obligația de a prelua toate DEEE de la deținători, în mod gratuit. De asemenea, producătorii pot organiza și exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodării particulare, în condițiile legii.

 1. Este interzisă eliminarea DEEE sub formă de deșeuri municipale nesortate (respectiv, deșeuri menajere și similare), precum și predarea DEEE către alți operatori economici decât cei prevăzuți mai sus. DEEE pot conține substanțe periculoase care gestionate neconform cu prevederile legale, pot avea efecte nocive asupra mediului și sănătății umane. În calitate de generatori ai DEEE, utilizatorii de EEE au un rol foarte important în vederea asigurării că DEEE pot fi reutilizate, reciclate şi valorificate conform legii. Astfel, pentru a se asigura o gestionare corectă a DEEE și a preveni poluarea mediului înconjurător, utilizatorii trebuie să respecte obligațiile legale de predare a DEEE numai către operatorii economici indicați mai sus.
 2. Informații detaliate, coordonate cu privire la centrele de colectare existente pot fi accesate la punctele de vânzare, dar și prin intermediul campaniilor de conștientizare cu privire la gestionarea DEEE.
 3. EEE sunt marcate în mod specific prin aplicarea simbolului de mai jos, simbol care indică faptul că EEE fac obiectul unei colectări separate. În cazuri excepţionale în care, datorită dimensiunii EEE sau funcţiei acestuia, aplicarea simbolului pe EEE nu este posibilă, simbolul respectiv se aplică pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare şi pe certificatul de garanţie al EEE.

 

    6. GARANȚII

 1. Produsele de folosință îndelungată, indiferent de categoria din care fac parte, vor fi însoțite de certificat de garanție semnat și ștampilat pe care se va regăsi numărul de serie al articolului.
 1. In plus față de garanția legală de conformitate, de garanția comercială acordată de către Carrefour, este posibil ca unele Produse să beneficieze de garanție comercială acordată de către producător.
 1. Produsele de folosință îndelungată se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare.
 1. Pentru Produsele de folosință îndelungată ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin Curier, va recomandăm să refuzați recepția lor.
 1. În unele cazuri Produsele vor fi desigilate pentru a fi verificate (e.g. în cazul unui retur anterior de către un alt Client), după care vor fi resigilate, acestea purtând o ștampilă specială: „VERIFICAT CARREFOUR”. Este obligatorie completarea garanției cu datele personale și păstrarea bonului fiscal pentru valabilitatea garanției comerciale.
 1. Produsele vandute de Carrefour care prezintă defecte în perioada de garanție vor fi returnate în Carrefour Militari, situat în Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km 11.4, Comuna Chiajna, Jud. Ilfov, Telefon: 0374 145 100 în baza certificatului Certificat de Garanție primit la livrare.

  

    7. RELAȚIA CU CLIENȚII

 1. Pentru orice informatii referitoare la Website sau la comenzi, Clienții pot apela numarul de Relatii cu Clientii disponibil in sectiunea "Contact". 
 2. Apelurile care fac referire la o comandă existentă (informații legate de livrarea unei comenzi, confirmarea unei plăți, schimbarea intervalului de livrare etc.) vor fi gestionate după următorul program: Luni-Vineri 9.00 -21.00 și Sâmbătă: 10.00 - 16.00.
 3. Pentru Clienții din afara teritoriului României, puteți apela de Luni până Vineri, în intervalul orar 9-17 următorul numărul de telefon disponibil in sectiunea "Contact" (apel taxabil conform rețelei telefonice proprii)
 • prin e-mail la clienti@carrefour.com
 • Prin poștă/curier la adresa : Strada Gara Herastrau nr. 4C, Green Court Bucharest, etaj 7, Sector 2 Bucuresti
 • Prin fax la: 00 40 21 206 74 52

 

    8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

i. Carrefour colectează, prin intermediul Website-ului date cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Website-ului.

ii. Website-ul utilizează cookies. Clientul trebuie să consulte Politica privind Cookies aplicabilă Website-ului.

 

    9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Carrefour, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele de pe Website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website sunt Mărci aparținând Carrefour. Nimic de pe Website nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website.
 1. Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturile de proprietate intelectuală ale Carrefour și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.
 1. Carrefour oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Website-ul.

 

   10. ALTE PREVEDERI

i. Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Carrefour nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

ii. Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Clientului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

iii. Carrefour nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

iv. Prin continuarea utilizării Website-ului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Carrefour nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

 

    11. PARTENERIATE: FRANCIZA/MANDAT DE GESTIUNE

 1. Accesand link-ul http://corporatedev.carrefour.ro/paginamandatar aveti posibilitatea de a deveni partener Carrefour.
 1. Completati, dupa caz, unul dintre cele doua formulare de inscriere:
 • Franciza;
 • Mandat de Gestiune;

Campurile marcate cu “*” sunt obligatorii.

 1. Dupa completare, transmiteti formularul accesand comanda de finalizare “Trimite formularul.”
 1. Cererea Dumnevoastra urmeaza sa fie analizata de catre Carrefour Romania in cel mai scurt timp.

 

    12. DESPĂGUBIRI

i. Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, Carrefour și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Client; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei - Proprietate Intelectuală - din acești Termene și Condiții.

ii. Carrefour va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termene și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.

  

    13. FORȚA MAJORĂ

i. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor Carrefour.

ii. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

iii. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

iv. Carrefour nu poatet fi tras la răspundere în aceste cazuri de forță majoră.

 

    14. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Clientul va putea sa depună reclamații către Serviciul Relații cu Clienții pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 

PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI VĂ EXPRIMAȚI ÎN MOD EXPRES ACORDUL CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENE ȘI CONDIȚII: PREVEDERI GENERALE, UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI LITIGII.

Ne pasa de securitatea datelor tale! Te rugam sa ne acorzi cateva minute pentru a-ti valida datele

Pentru a putea plasa comenzi, este necesara validarea datelor unice asociate acestui cont (adresa de email si numar de telefon). Dureaza doar cateva minute!