Termene si conditii 

1. PREVEDERI GENERALE

1.1 Website-ul

Site-ul www.carrefour.ro  („Website-ul”) este proprietatea Carrefour Romania S.A. (“Societatea”) cu sediul social în str. Gara Herăstrau, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4-7, sector 2, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7766/2007, Cod Unic de Înregistrare 11588780, denumită pe parcursul acestor Termene și Condiții, “Carrefour”.


1.2 Comercializarea Produselor prin intermediul Website-ului

Carrefour este specializat în vânzarea, printre altele, de produse de igiena a casei, de igienă personală, a produselor textile, produselor de bricolaj, produselor de amenajare a casei și produselor electrice și electronice. Carrefour vinde Produse prin intermediul Website-ului, precum și în magazinele din toată țara.
Produsele și serviciile promovate și oferite spre vânzare pe Website vor fi denumite pe parcursul acestor Termene și Condiții „Produsele”.
Prin acceptarea prezentelor Termene și Condițiilor, Clientul este de acord că:
în cazul în care Clientul este o persoană fizică, acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordate;
Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului;
Clientul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către Carrefour sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al Carrefour. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu;
Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Carrefour sau ale unor terțe persoane;
Clientul nu va utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.


1.3 Utilizatorul Website-ului

Utilizatorul Website-ului este:
persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină,
orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice,
orice persoană fizică autorizată (PFA),care accesează, comandă sau achiziționează Produse prin intermediul Website-ului, denumit pe parcursul acestor Termene si Condiții, “Client”.


1.4 Aria de aplicare a Termenelor și Condițiilor

Termenele și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Website-ului, în calitatea acestuia de platformă de cumpărături, precum și condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Carrefour și Clienții săi care achiziționează Produse prin intermediul platformei www.carrefour.ro.


1.5 Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Website.
Pentru folosirea în bune condiții a Website-ului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante ale Website-ului, așa cum acestea sunt afișate pe Website sau așa cum vor fi notificate Clientului la un anumit moment.


1.6 Modificarea Termenelor și Condițiilor

Carrefour își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin comandarea si achiziționarea de Produse, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate.  Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei comenzi/tranzacții începând cu ziua modificării acestora.
Ultima actualizare a prezentelor Termene și Condiții a fost efectuată în data de 21.10.2022.


1.7 Accesibilitatea Website-ului

Website-ul este accesibil clienților 24 de ore din 24, 7 zile din 7 în afara cazurilor în care se efectuează operațiuni de mentenanță.
Carrefour își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.
Carrefour nu poate fi ținut răspunzător față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.

2. PRODUSELE CĂRORA LI SE POT APLICA CONDIȚII SPECIFICE DE COMERCIALIZARE


2.1 Produsele resigilate

Produsele resigilate sunt acele produse funcționale care fie au fost testate, fie doar expuse pe raft anterior vânzării. Produsele resigilate sunt funcționale însă se comercializează la un preț mai mic față de produsele sigilate.
Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat. Eventuale daune ușoare ale produsului vor fi luate la cunoștință de către client în momentul achiziției produsului resigilat. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii
Produsele resigilate nu beneficiază de eventualele promoții/oferte; de asemenea, există posibilitatea ca pachetul să nu conțină toate accesoriile originale, documentația, cd-uri cu drivere sau părți din ambalajul original.
Recomandăm verificarea imediat după recepție a acestor Produse.
Produsele resigilate beneficiaza de aceleasi termene de retur ca si celelalte produse, respectiv 30 de zile.


2.2 Produsele recondiționate

Produsele recondiționate s-au aflat în posesia unui alt client și au fost ulterior returnate și readuse în parametrii inițiali de funcționare. Produsele recondiționate pot avea semne slabe de uzură sau zgârieturi.
Perioada de garantie este specificata pentru fiecare produs reconditionat. Eventuale daune usoare ale produsului vor fi luate la cunostinta de catre client in momentul achizitiei produsului reconditionat. Conditiile de utilizare, manipulare si transportare a unui produs resigilat sunt aceleasi cu cele de la produsele sigilate si beneficiaza de aceleasi servicii
Produsele recondiționate nu beneficiază de eventualele promoții/ oferte care însoțesc Produsele noi; de asemenea există posibilitatea ca pachetul să nu conțină toate accesoriile originale, documentația, cd-uri cu drivere sau părți din ambalajul original.
Recomandam verificarea imediat după recepție a acestor Produse.


2.3 Produsele descărcabile

Produsele descărcabile sunt aplicații software sau fișiere care pot fi trimise Clientului prin intermediul internetului. Un produs decărcabil poate acționa și ca un pachet, conținând mai multe fișiere. Aceste fișiere pot avea preț adițional sau nu, iar Clientul poate alege pe care să le cumpere. Muzica sau produsele software sunt exemple foarte comune de produse descărcabile.
Pentru produsele descarcabile, clientul nu beneficiaza de termenul de retur.

3. Utilizarea site-ului Carrefour.ro

3.1 Crearea unui Cont de către Client

1 Crearea unui cont de către client
Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul site-ului Carrefour.ro, Clientul trebuie în prealabil
să își creeze un cont („Contul”) prin accesarea butonului aferent situat in partea dreapta-sus a site- ului Carrefour.ro
2. Pasii pentru crearea contului sunt urmatorii:
Se va completa formularul de creare a Contului, furnizând următoarele informații:
adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Carrefour
numele, prenumele
număr de telefon și o parolă formată din 8 caractere alfanumerice;
3. Pentru confirmarea contului este necesara accesarea si validarea link-ului primit pe email si confirmarea numarului de telefon
Credentialele contului – adresa e-mail si numar de telefon- nu se mai pot modifica ulterior confirmarii contului
Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său, în special a parolei si a datelor bancare asociate acestuia.
Aceste informații sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre Carrefour pe de o parte, si Client, pe de altă parte.
4. În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerata accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parola să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.
5. Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează Produse prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice Carrefour imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Carrefour sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Carrefour sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.
6. Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plăti online. Parola va fi folosită doar în scopul înregistrării Clientului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online prin intermediul Site-ului.
7. Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.
8. In cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Carrefour își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Site-ului, fără nicio despăgubire față de Client.
9. Aceste condiții sunt necesar a fi îndeplinite și în cazul înregistrării participării Clienților la concursurile/promoțiile organizate și prezentate în cadrul Site-ului de către Carrefour, concursuri/promoții ce vor fi guvernate de regulamente distincte aferente fiecarei Campanii ce pot fi regasite pe Site.
10. În cazul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor, legislatiei in vigoare sau a oricăror altor politici relevante, Carrefour își rezerva dreptul de a dezactiva contul Clientului, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după înștiințarea Clientului printr-un e-mail.
11. In caz de fraudă sau încălcarea oricăror legi aplicabile din partea Clientului, dezactivarea contului se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, Carrefour procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail.
12. Clientul care dorește stergerea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune accesand butonul „Sterge cont” din secțiunea „Informatiile contului meu” din cadrul Contului său.
*Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi.
13. CARREFOUR ROMANIA S.A. poate lua toate masurile și remediile necesare pentru preveni și sancționa orice conduită frauduloasă sau abuz în ceea ce privește respectarea prezentului document Termeni si Conditii, sau orice altă conduită ce poate afecta desfășurarea în bune condiții a activității și operațiunilor societății noastre, inclusiv limitarea dreptului de a achiziționa produsele ce fac obiectul diverselor campanii promoționale organizate de Societate.


3.2 Caracteristicile produselor oferite spre comercializare

1. Pe Site-ul www.Carrefour.ro se regăsesc Produse vandute de către Carrefour.
2. Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Clientului sa ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o comandă.
3. Imaginile folosite pentru descrierea Produselor pe Site-ul Carrefour.ro nu reprezintă o obligație contractuală din partea Carrefour, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Fotografiile produselor sunt cu caracter informativ, din acest motiv pot aparea diferente fata de realitate. E posibil ca specificatiile sau pretul produselor sa fie modificate de parteneri sau producatori, fara preaviz sau pot aparea erori de operare. Orice promotie prezentata pe site este valabila in limita stocului disponibil.
4. Informațiile despre Produs afișate pe Site-ul Carrefour.ro au doar scop informativ și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (de exemplu, nutriție).


3.3 Disponibilitatea Produselor și valabilitatea ofertelor

1.Ofertele de Produse si prețurile afișate pe Site-ul Carrefour.ro sunt valabile atâta timp cat sunt vizibile pe Site-ul Carrefour.ro și în limita stocului disponibil.
In cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate in mod eronat pe Site-ul Carrefour.ro, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre această situație, aceasta discrepanta neatragand dupa sine nici o obligatie contractuala a Site-ul Carrefour.ro
Ofertele disponibile pe site-ul Carrefour.ro pot fi diferite de ofertele regasite in magazinele fizice Carrefour.
2. Produsele și ofertele valabile vor fi semnalizate pe Site-ul Carrefour.ro prin prezența butonului „Adăugare în coș”, în dreptul acestora. Simplul fapt de a adăuga în coș Produse nu reprezintă validarea automată a comenzii si rezervarea produselor, existând posibilitatea ca între momentul adăugării Produsului în cos, și momentul validării Comenzii de către Client, Produsul/Produsele să devină indisponibile, pretul aceastora sa sufere modificari Site-ul Carrefour.ro nefiind răspunzător pentru aceasta.
3. În cazul în care ulterior adăugării în coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Clientul va fi informat în mod corespunzător.
4. Carrefour poate să ofere Clientului opțiuni de Produse similare Produsului devenit indisponibil. Clientul poate să aleagă să adauge în coșul de cumpărături unul dintre Produsele similare prezentate de către Carrefour sau poate să refuze Produsele prezentate de către Carrefour.
Stocul produselor pe Site-ul Carrefour.ro se actualizeaza la intervale regulate.


3.4 Prețurile Produselor

1.Preturile Produselor prezentate pe Site-ul Carrefour.ro sunt exprimate în RON si au toate taxele incluse, excluzand costul de livrare sau taxa de greutate, dupa caz.

Voucher-ul Livrare gratuita nu se aplica pentru taxa de greutate.
Costurile de transport vor fi aduse la cunoștința Clientului înainte de momentul finalizării comenzii.

Costul de livrare este, după cum urmează:
15 lei pentru comenzi avand o valoare mai mica de 300 lei in cazul livrarii standard;
0 lei pentru comenzi a caror valoare este de minim 300 lei lei in cazul livrarii standard;
5 lei pentru comenzi a caror modalitate de plata este Numerar/Ramburs la livrare;
29.99 lei pentru comenzi cu livrare express pentru produsele semnalizate, exceptate fiind comenzile care contin produse voluminoase dupa cum urmeaza:
34.99 lei livrare express pentru comenzile cu produse care fac parte din categoriile: Cuptoare incorporabile, Bicicletete de munte, Biciclete copii, Mobilier de gradina (Banci, Canapele si fotolii, Mese, Scaune, Hamace, Sezlonguri, Umbrele, Pavilioane, Parasolare, Seturi de gradina, Lazi depozitare), Trambuline, Jucarii de exterior, Acumulatori auto, Depozitare si casute de gradina, Corturi si casute copii si
59.99 lei livrare express pentru comenzile care contin produse voluminoase (categoriile Frigidere, Combine frigorifice, Side by Side, Congelatoare, Lazi si vitrine frigorifice, Masini de spalat rufe, Masini de spalat rufe cu uscator, Masini de uscat rufe, Masini de spalat vase, Aragazuri, Aparate de aer conditionat, Cosuri baschet, Rafturi depozitare, Mese de tenis, Mese de biliard sau Foosball)
Livrarea Express nu se efectueaza duminica, serviciul este disponibil pentru comenzile plasate de duminica dupa ora 12:00 pana sambata pana in ora 12:00.

In cazul in care produsele fac parte din urmatoarele categorii, la valoarea comenzii prin livrare standard se va adauga o taxa de greutate de:
- 44.9 lei pentru produsele care fac parte din categoriile: Frigidere, Combine frigorifice, Side by Side, Congelatoare, Lazi si vitrine frigorifice, Masini de spalat rufe, Masini de spalat rufe cu uscator, Masini de uscat rufe, Masini de spalat vase, Aragazuri, Aparate de aer conditionat, Cosuri baschet, Rafturi depozitare, Mese de tenis, Mese de biliard sau Foosball
- 29.9 lei pentru produsele care fac parte din categoriile: Cuptoare incorporabile, Bicicletete de munte, Biciclete copii, Mobilier de gradina (Banci, Canapele si fotolii, Mese, Scaune, Hamace, Sezlonguri, Umbrele, Pavilioane, Parasolare, Seturi de gradina, Lazi depozitare), Trambuline, Jucarii de exterior, Acumulatori auto, Depozitare si casute de gradina, Corturi si casute copii
- 24.9 lei pentru produsele care fac parte din categoriile: Scaune bucatarie, Biblioteci, Scaune birou, Birouri si comode computer, Masini de tuns/taiat iarba, Aspiratoare suflante si tocatoare gradina, Foarfeci electrice si ferastraie telescopice, Masa masaj, Aparate fitness, Anvelope, Piscine, Gratare, Unelte de gradina de mari dimensiuni
- 14.9 ron pentru produsele care fac parte din categoriile: Televizoare SMART, Televizoare basic, Dezumidificatoare, Purificatoare de aer, Umidificatoare de aer, Ventilatoare, Deshidratoare, Friteuze, Gratare Electrice, Masini de facut paine, Masini de tocat, Mixere, Multicooker, Roboti de Bucatarie, Tocatoare electrice, Aspiratoare, Fiare de calcat, Statii de Calcat, Cafetiere si filtre de cafea, Espressoare, Fierbatoare, Prajitoare de paine, Rasnite de Cafea, Sandwich-Maker, Storcatoare, Hote, Plite electrice, Cuptoare cu microunde, Calorifer, Boiler, Centrala termica, Servicii de masa, Sera gradina

2. Preturile aplicabile sunt cele afișate pe Site-ul Carrefour.ro în momentul validării comenzii de către Client. Preturile includ T.V.A., iar toate modificările legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Produselor prezente pe Site-ul Carrefour.ro în momentul intrării în vigoare a actului normativ referitor la T.V.A.


3.5 Plasarea Comenzii și încheierea contractului de vânzare

1.In vederea efectuarii si inregistrarii unei comenzi, Clientul trebuie sa urmeze instructiunile afisate pe Site-ul Carrefour.ro in acest sens. In momentul validarii comenzii Clientului i sa va pune la dispozitie un recapitulativ al informatiilor legate de comanda (numar articole comandate, suma comenzii , cost transport, adresa de livrare selectata), iar aceasta se valideaza printr-un click pe butonul Continua.
Termenul estimativ pentru pregatirea si livrarea comenzilor online este de 24-72 ore lucratoare, la adresa selectata. Pot exista intarzieri cauzate de motive logistice, conditii meteorologice sau perioade speciale ale anului - ex.: Black Friday, sarbatori.
2. Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului ”CONTINUA” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu inregistrarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Carrefour de a proceda la livrarea Produselor.
3. Site-ul Carrefour.ro confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis către Client, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:
lista cu articolele comandate, preturile Produselor, modalitatea de plata, informatii despre livrare.
cost de transport.
4. Confirmarea de inregistrare a comenzii reprezinta un e-mail generat automat catre client (chiar daca unul sau mai multe articole pot fi momentan indisponibile, iar ulterior comanda nu va fi integral livrata catre acesta).
Odata confirmata inregistrarea comenzii, nu mai pot fi operate modificari asupra sa (ex: adaugarea/eliminarea unuia dintre produse).
O comanda deja anulata nu mai poate fi reactivata, fiind necesara plasarea unei noi comenzi pe site-ul Carrefour.ro, in vederea pregatirii si livrarii.
5. Carrefour poate solicita informații suplimentare despre comanda, inclusiv dar fără limitare cu privire la adresa de livrare, in cazul in care informatiile furnizate de client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii.In acest caz comanda va fi validata si contractul de vanzare va fi considerat incheiat doar la data primirii noilor informatii solicitare. In cazul nefurnizarii de catre Client a informatiilor solicitate, contractul de vânzare nu va fi considerat ca fiind valabil incheiat, Carrefour neavand obligatia de a onora comanda respinsa.
6. Confirmarea comenzii nu garantează și livrarea tuturor Produselor din comanda plasată.
În cazul în care anumite Produse din comanda devin indisponibile Carrefour va instiinta Clientul in cel mai scurt timp prin transmiterea unui e-mail de notificare.
E-mail-ul de notificare nu reprezinta solicitarea aprobarii clientului, astfel Carrefour neavând obligația de a onora comanda respectivă.
7. Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Site-ului Carrefour.ro. Cu toate acestea, in cazul in care Clientul alege sa plateasca in numerar valoarea totala a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau in orice alt act normativ aplicabil care reglementeaza astfel de plafoane.
8. Istoricul tranzacțiilor efectuate între Carrefour pe de o parte, și Client, pe de altă parte, va putea fi consultat în orice moment pe Website în rubrica ”Contul meu”.


3.6 Plata Produselor

Plata comenzilor realizate se poate efectua în următoarele modalități:
- Plata la livrare – în numerar, la primirea coletului
- Plata cu OP (ordin de plata)
- Plata cu card cadou Carrefour
- Plata online prin card bancar
Toate sumele platite de un Client online cu cardul sau prin ordin de plata pentru achizitia de Produse prin intermediul Site-uI Carrefour.ro vor fi virate de furnizorul de servicii de procesare de plati in contul Carrefour.
Toate tranzacțiile bancare de pe Site-uI Carrefour.ro vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online.
In cazul platilor online cu cardul pentru achizitia de Produse prin intermediul Site-uI Carrefour.ro:
procesarea este efectuata de procesatorul de plati, Carrefour neavând nicio responsabilitate în acest sens;
suma de plată pentru comanda va fi retrasa de pe card în momentul validării platii de catre procesatorul de plati;
Termenul în care banca emitentă a cardului deblochează/creditează suma în Contul Clientului nu poate fi estimat/controlat de către Carrefour și poate diferi de la o bancă la alta și de la o comandă la alta.
În cazul în care Clientul alege varianta plății la livrare (ramburs), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare.
In cazul in care Clientul plateste cu cardul, procesarea este facuta de operatorul de plati.
In cazul in care Clientul plateste cu Ordin de plata, plata se finalizeaza in momentul in care banii intra in contul Carrefour.
Clientul garantează Carrefour că utilizarea mijlocului de plată ales nu încalcă nicio lege aplicabilă. Carrefour își rezervă dreptul de a suspenda/anula orice comandă/livrare asupra căreia există suspiciuni cu privire la vreo acțiune ilegală sau frauduloasă privind modalitatea de plată.
Carrefour își rezervă dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrările în cazul refuzului efectuării plații de către instituțiile financiar-bancare (în cazul în care Clientul a ales să efectueze plata Produselor online sau prin ordin de plată), fără nicio despăgubire sau notificare față de Client.
Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Carrefour, ci vor fi procesate exclusiv de către unitățile bancare emitente ale cardurilor.
Factura fiscala aferenta unei comenzi online va fi emisă în format electronic si va fi primită și va putea fi descărcată și tipărită după cel mult 4 zile de la primirea comenzii. Bonul fiscal și/sau factura va fi emisă de către vânzătorul Produselor, Carrefour.
In cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către Carrefour din motive independente de voința acestuia, Carrefour va informa Clientul în acest sens și va returna în contul Clientului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.
Modalitati de plata distincte, dupa cum urmeaza:

-   utilizand cardul de credit in rate fara dobanda dupa cum urmeaza:

     1. cardul Carrefour Direct

     2. Card Avantaj, primul card de credit în lei emis sub sigla MasterCard de către Credit Europe Bank

     3. Bonus Card, emis de Garanti BBVA

     4. Cardul Star BT, emis de Banca Transilvania

     5. cardul de cumpărături, de la Alpha Bank

     6 cardul de cumparaturi emis de ING Bank

-   utilizand cardul de credit in rate cu  dobanda dupa cum urmeaza:

     1. Credit online Smart by BT direct: plata in rate.

-   utilizand cardul bancar de debit

-   ramburs (numerar, la primirea coletului)

-   plata cu OP (ordin de platapentru produsele vandute de Carrefour


3.7 Livrarea Produsului

Livrarea produselor achizitionate de pe site-ul www.carrefour.ro va avea loc in termen de 24-72 h sau 3-5 zile lucratorare, informatie disponibila pe pagina de produs. Pot interveni situații independente de noi iar livrarea poate dura până la 7 zile lucrătoare, in intervalul 09:00 - 17:00 (Luni-Vineri) in cazuri exceptionale.
livrare la adresa indicată de către Client

Livrarea comenzilor la adresa indicată de către Client este asigurată de către Carrefour, prin partenerii contractuali - prestatori de servicii de curierat -  denumiți „Curieri”.
La solicitarea Carrefour, sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către sistemul de vânzare.
În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi livrată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului comenzii.
Nici o cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la o locație aleasă de către Client, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.
Clientul sau persoana desemnata de acesta se obliga sa fie prezent la adresa de livrare indicata in intervalul stabilit cu agentul livrator. Livrarea se considera a fi indeplinita de catre Carrefour la momentul predarii Produselor comandate de catre Client la adresa selectata de acesta la momentul validarii comenzii.
În caz de întârziere a livrării Produselor comandate, Carrefour recomanda Clientului să anunțe această întârziere contactând Serviciul Relații cu Clienții pentru a putea găsi soluția optimă în vederea livrării Produselor in cel mai scurt timp.
Pentru întârzieri la livrare mai mari de trei (3) zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră, astfel cum sunt definite în Termene și Condiții sau imposibilitatea funcționării Site-ului Carrefour.ro care nu a permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptățit să ceară anularea comenzii printr-un e-mail transmis la adresa [email protected] sau la numărul de telefon al Serviciului de Relații cu Clienții din sectiunea "Contact".


3.8 Dreptul de retragere

1. Ulterior primirii coletului, Clientul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale. În caz contrar, Clientul poate să atenționeze serviciul Relații cu Clienții in termen de cel mult 30 de zile calendaristice, apelând numărul de telefon din sectiunea "Contact" sau prin email la adresa [email protected] pentru a remedia situația creată în cel mai scurt timp posibil.
Dacă produsele nu se prezinta conform asteptarilor sale, clientul are posibilitatea de a le returna în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii coletului. Produsele returnate nu trebuie să fie deteriorate sau uzate şi trebuie să conțină toate etichetele, atât interioare cât si exterioare.
2. In cazul Produselor vandute de Site-ul Carrefour.ro pentru comenzile online:
a) Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs în termen de 30 zile calendaristice.
b) Termenul de 30 zile calendaristice indicat la litera a) de mai sus incepe sa curga de la:
data în care Clientul intră în posesia fizică a comenzii – în cazul în care toate Produsele ce au făcut obiectul comenzii au fost livrate în același transport;
data în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care comanda este impartita in mai multe colete care vor fi livrate separat;
c) Returnarea produselor se va realiza online prin crearea unei cereri de retur, opțiune disponibilă in contul clientului in secțiunea “Retururile mele” prin formularul regasit in versiunea web a cont-ului .
Daca clientul se prezinta la biroul Relatii Clienti din orice punct de lucru Hipermarket
Carrefour cu produse achizitionate din online, Carrefour.ro, va fi indrumat sa efectueze returul in contul sau de client si va fi instiintat ca produsele vor fi ridicate de un curier de la domiciliul acestuia fara costuri suplimentare pentru client. Costurile de transport vor fi suportate de Carrefour online.
Daca clientul doreste sa lase produsul sau produsele in magazin acestea pot fi preluate numai in magazine Carrefour de tip Hypermarket, in baza unui proces verbal fara a i se returna clientului contravaloarea produselor, restituirea contravalorii produselor se va face dupa finalizarea procesulului de retur in contul sau de client din Carrefour.ro.
d) In cazul în care Clientul solicită returnarea în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie să returneze și eventualele vouchere care au însoțit Produsul pe care doreste sa-l returneze.
In cazul în care clientul opteazã sã returneze Organizatorului produsele achiziţionate şi indicate pe bonul fiscal în baza căruia a primit cuponul de cumpãrãturi Carrefour, clientul este obligat să returneze şi cuponul primit, acesta fiind anulat din oficiu sau scazuta contravaloarea acestuia în cazul în care a fost utilizat. In cazul returului achitat partial prin voucher , valoarea voucherului returnat se regaseste in detaliile comenzii, fara a se putea echivala in bani valoarea sa.
e) In cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, se aplica urmatoarele reguli:
daca pretul Produsului a fost achitat de catre Client, acestuia i se va rambursa respectivul pret în 14 zile de la data la care Clientul informeaza Carrefour asupra deciziei sale de retragere din Contract, cu conditia ca returul sa fie permis de lege.
Clientul nu va plăti niciun fel de comisioane în urma rambursării.
f) Daca sumele datorate Clientului se rambursează prin virarea acestora în contul Clientului, Carrefour va vira in contul Clientului, in plus fata de sumele pentru produsul/produsele returnate, si suma de 4 lei menita sa acopere valoarea comisionului bancar de încasare perceput Clientului de către banca la care acesta din urma are deschis contul. Suma de 4 lei indicata mai sus a fost calculata prin raportare la valoarea unui comision mediu aplicabil pe piata.
g) Carrefour își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumei plătite până la receptionarea cantitativa si calitativa a produselor vândute sau expediate .  
h) Rambursarea pretului Produsului se va face la prețul înscris pe documentul de vanzare (bonul fiscal sau factura fiscala, dupa caz) aferent Produsului returnat, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.
i) Rambursarea pretului produsului returnat se va face prin transfer bancar, intr-un cont IBAN furnizat de client sau prin emiterea unui voucher de cumparaturi. 
j) Nu se acceptă returnarea Produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
k) Produsele nu trebuie sa fie protejate de parole setate de Client și fără conturi definite; produsele trebuie aduse la software-ul inițial.
l) Produsele marcate in formularul de retur trebuie predate integral curierului, exact cum au fost bifate pe Site-ul Carrefour.ro la solicitarea returului. Daca in coletul de retur se afla produse diferite fata de cele din formularul completat, dupa verificarea pachetului de catre curier, preluarea va fi refuzata.
Banii se vor returna in contul clientului doar dupa ce produsele ce fac obiectul returului se vor analiza din punct de vedere cantitativ si calitativ si cererea de retur se va procesa de catre persoanele abilitate. In cazul in care coletul de retur nu face obiectul cererii plasare de catre client, acesta va fi returnat clientului, iar costurile expeditiei vor fi suportate de client.
m) Unele categorii de produse vandute de Carrefour au o politica de retur specifica, in conformitate cu cele mentionate mai jos.
Pentru următoarele categorii de produse returul se accepta doar daca produsele sunt neutilizate:
licente software, imprimante, consumabile, produse de ingrijire personala, produse pentru igiena dentara, casti audio in ear, componente interne calculator, telefoane mobile, laptop-uri, jocuri PC si console, CD-Rom-uri, PlayStation, XBOX, Switch, produse din categoria electrocasnice mari (masini de spalat, aparate frigorifice, aragazuri, hote, incorporabile), aparate de aer conditionat, anvelope, biciclete.
Pentru urmatoarele categorii de produse returul se accepta doar daca produsele sunt neutilizate si sigilate: DVD, CD, carti si reviste, instrumente de scris si colorat, uleiurile si aditivii auto, produsele de bricolaj- baterii, adezivi de constructie.
Nu se acceptă returul dacă au fost dezinstalate sistemele de operare sau alte produse instalate incorect.
Nu se pot returna foliile pentru tablete, telefoane mobile și eBook readere dacă au fost folosite.
Nu se pot returna produsele marca Apple daca software-ul a fost activat, cu exceptia situatiei in care sunt aplicabile regulile privind garantia de conformitate.
Nu se acceptă returul produselor de ingrijire personala/produse de igienta dentara dacă au fost utilizate, desigilate sau testate, din motive de protecție a sănătății clienților sau din motive de igienă.
n) In cazul returnarii produselor, Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Produsul returnat trebuie sa fie însotit de toate documentele cu care a fost livrat Produsul. Totodata, returnarea produsului trebuie facuta cu eventualele cadouri care au însoțit produsul pe care doreste sa-l returneze, precum și orice accesorii ale acestuia.
o) In cazul returnarii produselor, Clientul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor
Produsul returnat trebuie sa fie însotit de certificatul de garanție , toate documentele cu care a fost livrat Produsul si trebuie sa contina toate etichetele atat exterioare cat si interioare.
p)  Electrocasnicele mici, în cazul în care au fost desigilate și testate de către Client, nu trebuie utilizate pentru a putea face obiectul retururlui, returul este acceptat doar daca produsul a fost curatat si igienizat.
Rambursarea banilor se va face folosind aceeași modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de rambursare, respectiv dreptul clientului de a solicita rambursarea banilor in anumite situații si returnare a banilor in numerar (art. 14 alin. (3) lit. c) din Ordonanță de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri). Pentru o mai buna intelegere precizam urmatoarele: daca modalitatea de plata folosita de catre client a fost cardul, clientul va primi banii pe card, daca modalitatea de plata a fost numerar, clientul va primi numerar.
O situație aparte este cea in care clientul a plătit prin mijloacele card tichete de masa si cadou; tichete de masă si tichete cadou pe format hârtie; cupoane de magazin singura modalitate de returnare este plata in numerar.
Rambursarea pretului Produsului se va face la prețul înscris pe documentul de vanzare (bonul fiscal sau factura fiscala, dupa caz) aferent Produsului returnat, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.
Pentru articolele TEX achitate prin card si card de credit in rate a caror solicitare de retur a fost inregistrata , suma platita se va rambursa in contul IBAN al clientului dupa ce articolele vor fi returnate si returul se va procesa. Procesarea returului presupune analiza calitativa si cantitativa a articolelor returnate.
Pentru articolele Textile care prezinta urma de utilizare, rambursarea banilor NU se poate accepta chiar daca solicitarea de retur a fost facuta in termenul prevazut de lege
Pentru articolele TEX achitate numerar a caror solicitare de retur a fost inregistrata , suma platita se va rambursa dupa ce articolele vor fi returnate si returul se va procesa. Procesarea returului presupune analiza calitativa si cantitativa a articolelor returnate
Pentru articolele Sezoniere ( articolele de gradina ) achitate numerar, a caror solicitare de retur a fost inregistrata , suma platita se va rambursa dupa ce articolele vor fi returnate si returul se va procesa. Procesarea returului presupune analiza calitativa si cantitativa a articolelor returnate.
In cazul in care produsele returnate nu corespund din punct de vedere calitativ, Carrefour isi rezerva dreptul de a nu aproba rambursarea banilor si de a analiza fiecare speta in parte, pentru o cat mai transparenta procedura de retur.
In cazul in care articolul returnat nu corespunde cu articolul mentionat in cererea de retur plasata de catre client, rambursarea banilor nu se va efectua si produsul primit se va returna clientului. Daca se doreste din partea clientului rambursarea produsului corect, cheltuielile suplimentare privind taxa de transport este suportata de catre client.
Pentru produsele ce fac parte din gama de articole “Sensibile”( tv-uri,produse albe si electrocasnice) achitate numerar card si card de credit in rate a caror solicitare de retur a fost inregistrata , suma platita se va rambursa dupa ce articolele vor fi returnate si returul se va procesa. Procesarea returului presupune analiza calitativa si cantitativa a articolelor returnate.

Solicitarea de retur pentru un produs constatat deteriorat trebuie sa se realizeze in timpul cel mai scurt ulterior receptiei lui, nu mai tarziu insa de 14 zile de la livrarea produsului. Soliciitarile de retur cauzate de o deterioare de natura fizica plasate dupa 14 zile de la livrarea produsului, vor intra intr-un proces de solutionare a unui caz de retur.

Retur produse cu bon digital generat in Aplicatia Carrefour
Daca clientul nu detine bonul fiscal fizic sau factura fiscala care a stat la baza tranzactiei de achizitie a produselor, pentru retur acesta va trebui sa ofere datele bonului digital cuprinse in aplicatia Carrefour: data tranzactiei, ora tranzactiei, magazin, casa, casier, tranzactie.
Produsele de pe Website pot prezenta uneori caracteristicile materialelor naturale utilizate la fabricarea lor. Aceste aspecte cum sunt cele de fibră, textură, culoare etc. nu pot fi considerate defecte sau deteriorări. De asemenea, Carrefour depune toate eforturile pentru a afișa corect caracteristicile Produselor, inclusiv culorile. Cu toate acestea, culorile pe care Clientul le vede depind de sistemul informatic de operare utilizat și Carrefour nu poate garanta faptul că respectivul sistem de operare afișează corect culorile. Taxele de transport nu vor fi creditate catre client sub nici o forma.
NU se returneaza: costume de baie si lenjeria intima (maieuri, sutiene, bustiere, chiloti, boxeri, ciorapi, dresuri), dacă au fost utilizate, desigilate sau testate, din motive de igiena si de protecție a sănătății.


3.9 Produse livrate greșit

1. Dacă Clientului i s-a livrat alt Produs decât cel comandat sau dacă Clientului i s-a livrat un Produs pe care Clientul nu l-a comandat, Clientul este rugat sa semnaleze cât mai curând acest lucru la Serviciul Relații cu Clienții pentru a returna Produsul și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul.
2.In caz de inlocuire produs, proces care este posibil doar cand produsul comandat este gresit livrat, mai intai este necesara verificarea produsul trimis de client si dupa trimitem produsul initial comandat. Pentru a parcurge acesti pasi, timpul de livrare promis pe pagina de produs si in pagina de checkout poate suferi modificari, in functie de timpul de  livrare si verificare a produsului.
3. Toate costurile de retur și transport al Produsului, precum și costurile aferente livrării Produsului comandat (daca este cazul) vor fi suportate de către Carrefour.

4. Vânzarea produselor electronice și electrocasnice

Produsele din această categorie pot fi:
Produse cu livrare Standard
Produse de dimensiuni reduse ca atare în intervalul stabilit la efectuarea comenzii pe Website (exemple de Produse din această categorie: cabluri de rețea, diverse accesorii, electrocasnice mici: blendere, mixere, aparate de înfrumusețare, electronice mici: laptopuri, tablete, telefoane etc.)
Produse cu livrare Specială
Produsele care nu pot fi livrate la o dată stabilită din diverse cauze precum lipsa din stoc (produsele se livrează de către producător doar pe bază de comandă prealabilă) sau mărimea Produsului (exemple de produse din această categorie: mașinile de spălat, combinele frigorifice, aragazuri etc.)
Carrefour depune eforturi rezonabile de a onora comenzile cu livrare de la data plasării acestora in intervalul de timp specificat pe site-ul Carrefour.ro pentru fiecare produs in parte.
Livrarea se va efectua in zilele de luni-vineri intre orele 09:00-17:00, in functie de compania de curierat dedicata acestui tip de livrari.


5. Informații privind DEEE

Înainte de achiziționarea de către dvs. a unui echipament electric și electronic („EEE”) de la un distribuitor, aveți posibilitatea, dacă solicitați acest lucru, să se preia de la dvs. în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, deșeul unui alt EEE („DEEE”) de tip echivalent cu cel nou achiziționat şi care a îndeplinit aceleași funcții ca EEE nou furnizat (respectiv, preluare în sistem "unul la unul"). Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa de email:  [email protected]
La momentul achiziției unui EEE, cumpărătorii sunt informați cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri.
Conform legii, aveți obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. Orice persoane fizice / juridice care dețin DEEE au obligația de a preda DEEE către sistemele de colectare special instituite în acest scop, conform legii. Aceste sisteme sunt, conform legii:
a) serviciul public de colectare a DEEE organizat de administrația publică locală;
b) distribuitori de EEE conform prevederilor legale.
c) centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE care acţionează în baza unui contract cu producători/organizaţii colective sau a unui contract cu operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţiilor colective.
Centrele de colectare indicate mai sus la literele a) și c) au obligația de a prelua toate DEEE de la deținători, în mod gratuit. De asemenea, producătorii pot organiza și exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodării particulare, în condițiile legii.
4. Este interzisă eliminarea DEEE sub formă de deșeuri municipale nesortate (respectiv, deșeuri menajere și similare), precum și predarea DEEE către alți operatori economici decât cei prevăzuți mai sus. DEEE pot conține substanțe periculoase care gestionate neconform cu prevederile legale, pot avea efecte nocive asupra mediului și sănătății umane. În calitate de generatori ai DEEE, utilizatorii de EEE au un rol foarte important în vederea asigurării că DEEE pot fi reutilizate, reciclate şi valorificate conform legii. Astfel, pentru a se asigura o gestionare corectă a DEEE și a preveni poluarea mediului înconjurător, utilizatorii trebuie să respecte obligațiile legale de predare a DEEE numai către operatorii economici indicați mai sus.
5. Informații detaliate, coordonate cu privire la centrele de colectare existente pot fi accesate la punctele de vânzare, dar și prin intermediul campaniilor de conștientizare cu privire la gestionarea DEEE.
6. EEE sunt marcate în mod specific prin aplicarea simbolului de mai jos, simbol care indică faptul că EEE fac obiectul unei colectări separate. În cazuri excepţionale în care, datorită dimensiunii EEE sau funcţiei acestuia, aplicarea simbolului pe EEE nu este posibilă, simbolul respectiv se aplică pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare şi pe certificatul de garanţie al EEE.


6. GARANȚII

1. Produsele de folosință îndelungată, indiferent de categoria din care fac parte, vor fi însoțite de certificat de garanție semnat și ștampilat pe care se va regăsi numărul de serie al articolului.
2. In plus față de garanția legală de conformitate, de garanția comercială acordată de către Carrefour, este posibil ca unele Produse să beneficieze de garanție comercială acordată de către producător. (pentru extinderea garantiei, clientul va contacta producatorul, in termen de 30 de zile de la achizitionarea online a produsului)
In situatia in care un produs achizitionat de pe site-ul Carrefour.ro se defecteaza in perioada de garantie, clientul se va adresa service-ului autorizat, la numarul de telefon mentionat pe certificatul de garantie emis odata cu livrarea produsului, pentru ca acesta sa fie preluat/trimis in service, in vederea remedierii defectiunii.
In cazul in care reparatia produsului aflat in perioada de garantie este imposibila, clientul va solicita service-ului autorizat un document justificativ (Negatie de service), care sa ateste imposibilitatea remedierii problemei/problemelor tehnice ale acestuia. Ulterior eliberarii negatiei din partea service-ului, clientul va lua legatura cu departamentul Relatii clienti (telefonic, la 0800-6721-21 sau pe adresa de mail [email protected]), pentru a-i fi inlocuit produsul (in masura disponibilitatii in stoc a acestuia, sau pentru rambursarea sumei achitate in momentul achizitionarii produsului de pe site-ul Carrefour.ro).


7. Modalitate de utilizare a voucherelor

Voucherele de transport gratuit, precum si cele Carrefour Online emise in contul Carrefour nu sunt eligibile spre a fi utilizate in aplicatia Bringo, intrucat cele doua platforme functioneaza si au la baza doua conturi diferite.
Intr-o comanda nu poate fi utilizat mai mult de un voucher de reducere, iar voucherul ”livrare gratuita” nu se aplica pentru taxa de greutate.


8. Aplicatia Carrefour si Act for Good

Clientul Participant poate vizualiza ofertele / promoțiile, experiențele și fapte bune pentru viitor, aplicabile în cadrul Programului prin accesarea secțiunilor dedicate din pagina de start sau din secțiunea Act for Good în Aplicație.
Clientul Participant are posibilitatea să folosească Punctele Act for Good pentru generarea de vouchere în Aplicație / Site. Voucherele pot fi de mai multe tipuri, cu diferite termene de valabilitate, specificații și reguli de utilizare individuale, indicate în detaliu pentru fiecare tip de Voucher.
Pentru generarea lor, Voucherele pot fi accesate din pagina de start a Aplicației sau din secțiunea „Act for Good”.
Vizualizarea Voucherelor achiziționate/folosite se poate face în secțiunea [„Contul meu”] din Aplicație/Site.
În urma generării unui voucher AFG, acesta se va aplica în mod automat la scanarea codului de loialitate în magazin, sau prin introducerea codului unic al cuponului in rubrica dedicata voucherelor, in momentul plasarii comenzilor online.
Returnarea unui voucher AFG se va efectua doar in cazul returnarii produsului pe motive de calitate, in conditiile in care in magazin nu exista un alt produs identic si conform care poate face obiectul inlocuirii.
La returnarea produsului clientul va primi valoarea pe care a achitat-o cu reducere, urmand ca voucherul AFG sa fie introdus in aplicatia acestuia.


9. RELAȚIA CU CLIENȚII

1. Pentru orice informatii referitoare la site-ul Carrefour.ro sau comenzi, Clienții pot apela numărul de telefon menționat în secțiunea „Contact” de Luni – Vineri / Sâmbătă – Duminică în intervalele orare notate mai jos. De asemenea, pentru Clienții care nu locuiesc pe teritoriul României apelul este taxabil conform rețelei telefonice proprii.
2. Apelurile care fac referire la o comandă existentă (informații legate de livrarea unei comenzi, confirmarea unei plăți, schimbarea intervalului de livrare etc.) vor fi gestionate după următorul program: Luni-Vineri 8:00 – 21:00 și Sâmbătă-Duminică : 09:00 – 18:00.
prin e-mail la [email protected];
prin telefon la: 0800-6721-21 apelabil gratuit
prin poștă/curier la adresa : Strada Gara Herastrau nr. 4C, Green Court Bucharest, etaj 7, Sector 2 Bucuresti;
prin fax la: 00 40 21 206 74 52.


10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Carrefour colectează, prin intermediul Site-ului Carrefour.ro date cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Website-ului.
2. Website-ul utilizează cookies. Clientul trebuie să consulte Politica privind Cookies aplicabilă Website-ului.


11. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1. Conținutul Site-ului Carrefour.ro este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Site-ului Carrefour.ro) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe Site-ul Carrefour.ro sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Carrefour, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client.
Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Site-ul Carrefour.ro sunt Mărci aparținând Carrefour. Niciunul dintre elementele de pe Site si nimic de pe Site-ul Carrefour.ro nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Site-ul Carrefour.ro sau a Continutului Site-ului..
2. Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturile de proprietate intelectuală ale Carrefour și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.
3. Carrefour oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Site-ul Carrefour.ro, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Site-ului Carrefour.ro. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale.
Clientul nu poate accesa sau utiliza Site-ul Carrefour.ro în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Site-ul Carrefour.ro sau orice server sau rețea care stă la baza Site-ului Carrefour.ro, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Website-ul.


12. DESPĂGUBIRI

1. Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, Carrefour și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din:
(I) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea;
(II) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Client;
(III) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor, drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei - Proprietate Intelectuală - din acești Termene și Condiții.
2. Carrefour va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (I) încălcării acestor Termene și Condiții, (II) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.


13. FORȚA MAJORĂ

1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor Carrefour.
2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice cealalta parte de anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
4. Carrefour nu poate fi tras la răspundere în aceste cazuri de forță majoră.

Ne pasa de securitatea datelor tale! Te rugam sa ne acorzi cateva minute pentru a-ti valida datele

Pentru a putea plasa comenzi, este necesara validarea datelor unice asociate acestui cont (adresa de email si numar de telefon). Dureaza doar cateva minute!