Protectia datelor si confidentialitate

Datele obtinute prin intermediul formularelor de inscriere nu vor face obiectul vreunei tranzactii intre Carrefour Romania si alte companii. Carrefour Romania are dreptul de a utiliza informatiile cu caracter personal figurand in chestionare sau furnizate pe orice alta cale de catre clienti in scopul organizarii de activitati de marketing, in stricta conformitate cu prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Carrefour Romania va pastra confidentialitatea asupra acestor informatii si se obliga sa nu le divulge tertilor decat cu acordul expres al clientilor sau in situatiile in care aceasta comunicare ar fi strict necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati clientilor, obtinute ca urmare a participarii acestora la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promotional, sau alte campanii promotionale organizate de catre Carrefour Romania, precum si in situatiile in care, este obligat, potrivit legii, la divulgarea acestor informatii. Nu sunt considerate terti societatile mandatate de catre SC Carrefour Romania S.A. in scopul prelucrarii de date, prelucrare care se face de catre acestea in numele si pentru SC Carrefour Romania S.A.

Conform legii 677/2001, aveti dreptul de acces gratuit( dar nu mai mult de o data pe an) la datele dumneavoastra, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata SC Carrefour Romania S.A la adresa de mail office@Carrefour.ro sau la adresa: Cladirea Anchor Plaza, etaj 8, Bdul Timisoara, nr. 26Z, sector 6, Bucuresti. Aveti, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor : dupa caz, puteti solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus puteti, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Orice persona are dreptul de a cere si obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, precum si de a obtine reevaluarea oricarei decizii luate in privinta sa, care o afecteaza, in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la paragraful anterior. Totodata, aveti dreptul de a va adresa justitiei.
Aplicatia MyCarrefour